VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
LETTERTYPE VERGROTEN :
A A A
Bekijk slide show

Het nieuw dagverzorgingscentrum "domino"

Inleiding

Op 3 januari 2011 opende WZC Domino trots de deuren van hun fonkelnieuw dagverzorgingscentrum DOMINO, dat deel uitmaakt van de V.Z.W. DOMINO.
Het centrum is gelegen op de campus van het woonzorgcentrum DOMINO V.Z.W. en is te bereiken via het Dobbelslot (achterzijde Campus Volkskliniek).

Doelgroep

Het Dagverzorgingscentrum Domino biedt opvang aan bejaarden (65 jaar en ouder).


Het heeft tot doel ondersteuning te bieden aan fysiek en psychisch zorgbehoevenden, die alleen of samen met familie wonen en nood hebben aan bijkomende begeleiding en zorg, eventueel naast een reeds georganiseerd thuiszorgnetwerk.


Het dagverzorgingscentrum sluit optimaal aan op de thuiszorg.

Op deze manier kunnen bejaarden met een groeiende hulpvraag zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Accomodatie

In het dagverzorgingscentrum vindt de gebruiker opvang, gezelschap, een zinvolle tijdsbesteding en verzorging in een rustige en sfeervolle omgeving.
Evenwijdig aan de grote leefruimte is er een ruime patio, waar het ’s zomers heerlijk toeven is.
Voor de accommodatie zijn kosten noch moeite gespaard:

Dagindeling

Het dagverloop kent een vast stramien. We starten de dag met een kopje koffie en een gezellige babbel. Daarna kan de gebruiker deelnemen aan de ochtend- activiteit.Dan volgt het middagmaal, waarbij aangepaste dieetmaaltijden voorzien kunnen worden, wie wenst kan nadien een siësta nemen.

’s Namiddags starten we terug met een tasje koffie, al dan niet vergezeld van een zelfgemaakt gebakje of het doornemen van de krant van die dag.

Na de koffie kan men deelnemen aan de namiddagactiviteit.De activiteiten zijn uiteenlopend : aangepaste gym, koken, kaarten, marktbezoek...

brochure?

verzenden
Vul uw email in