VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
LETTERTYPE VERGROTEN :
A A A
Bekijk slide show

Korte Historiek

De V.Z.W "Domino" heette oorspronkelijk V.Z.W. "Volkskliniek". De vereniging bestaat al sinds 1936 en exploiteerde vroeger een acuut ziekenhuis en twee poliklinieken.

Met de hertekening van het ziekenhuislandschap in België en de zgn. beddenstop kon het ziekenhuis in de jaren '70 en '80 zijn expansieplannen niet waarmaken. Het beddenaantal bleef steken op 200, een aantal nieuwbouwbedden moesten noodgedwongen geconverteerd worden in rust- en verzorgingstehuis (KB nr.60).

In de jaren '90 deden zich grote veranderingen voor in de verdeling van de geldmiddelen, manifest in het nadeel van kleine locale ziekenhuizen die zich noodgedwongen focusten op lichte pathalogie, niet aan high-tech geneeskunde konden meedoen en in de mate van het mogelijke wilden werken zonder kamer- en ereloonsupplementen. In deze periode groeide het besef bij de overheid dat de gezondheidszorg beter gediend zou zijn met minder maar grotere ziekenhuizen, die elk op zichzelf in staat zouden zijn een minimaal aantal medische en medisch-technische diensten te verlenen.

Volkskliniek begon te diversifiëren en opende in 1994 een rustoord, een serviceflatgebouw voor bejaarden en een kinderdag verblijf. Op het einde van de jaren '80 begon het ziekenhuis verlies te maken, wat het verder deed in de jaren '90 en wel intoenemende mate. Door de sluiting en fusie van ziekenhuizen werd Volkskliniek weldra het kleinste ziekenhuis van Gent, een stad waarvan beweerd wordt dat er 1.000 ziekenhuisbedden te veel zijn.

Dit resulteerde uiteindelijk in een situatie waarbij Volkskliniek besloot zijn medische activiteiten niet langer zelf verder te zetten (in het jaar 2000 werden deze gefusioneerd met het algemeen ziekenhuis Sint-Lucas) en zich verder toe te leggen op intramurale bejaardenzorg en -huisvesting.

Volkskliniek veranderde van naam en heette voortaan Woon- en zorgcentrum Domino. De grote vraag in de bejaardensector zette Volkskliniek er toe aan om verder te investeren. Er werden in 2000 en 2005 nog meer dan honderd serviceflats bijgebouwd op een aanpalende locatie en in oktober 2009 werd het nieuw woonzorgcentrum "DOMINO" ter hoogte van de Rodelijvekensstraat geopend met een capaciteit van 176 woongelegenheden.

Doelgroep

Het Dagverzorgingscentrum Domino V.Z.W. biedt opvang aan bejaarden (65 jaar en ouder).

Het heeft tot doel ondersteuning te bieden aan fysiek en psychisch zorgbehoevenden, die alleen of samen met familie wonen en nood hebben aan bijkomende begeleiding en zorg, eventueel naast een reeds georganiseerd thuiszorgnetwerk.

Het dagverzorgingscentrum sluit optimaal aan op de thuiszorg.

Op deze manier kunnen bejaarden met een groeiende hulpvraag zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

 

Volkskliniek heet voortaan Woon- en Zorgcentrum Domino

brochure?

verzenden
Vul uw email in