VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
LETTERTYPE VERGROTEN :
A A A
Bekijk slide show

Accomodatie

In het dagverzorgingscentrum vindt de gebruiker opvang, gezelschap, een zinvolle tijdsbesteding en verzorging in een rustige en sfeervolle omgeving.

Evenwijdig aan de grote leefruimte is er een ruime patio, waar het ’s zomers heerlijk toeven is.

Voor de accommodatie zijn kosten noch moeite gespaard:

Dagindeling

Het dagverloop kent een vast stramien!

's Ochtends

We starten de dag met een kopje koffie en een gezellige babbel. Daarna kan de gebruiker deelnemen aan de ochtendactiviteit.

's Namiddags

’s Namiddags starten we terug met een tasje koffie, al dan niet vergezeld van een zelfgemaakt gebakje of het doornemen van de krant van die dag. Na de koffie kan men deelnemen aan de namiddagactiviteit.

's Middags

Dan volgt het middagmaal, waarbij aangepaste dieetmaaltijden voorzien kunnen worden, wie wenst kan nadien een siësta nemen.

's Avonds

We sluiten de dag af met een gezellig samenzijn..

Namiddagactiviteit

De activiteiten zijn uiteenlopend : aangepaste gym, koken, kaarten, marktbezoek, creatieve ateliers, quiznamiddagen, uitstappen, volksspelen enzovoort.

De activiteiten sluiten aan bij de mogelijkheden en interesses van de gebruikers. Daarnaast trachten we ook hun cognitieve vaardigheden te stimuleren.

brochure?

verzenden
Vul uw email in